Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2014

asiakk
Któregoś dnia spotkasz kogoś wyjątkowego, kogoś, kto rzuci cię na kolana jednym uśmiechem. Kogoś, kto zniewoli twoją duszę jednym spojrzeniem pięknych oczu. Nagle kula ziemska przechyli się na swojej osi i wskaże właśnie na nią. I będziesz wiedział, że spotkałeś swoje przeznaczenie.
— Kerrelyn Sparks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotforgetme notforgetme
asiakk
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty. Przez chwilę jesteś szczęśliwa. Wracasz. Nie wysypiasz się. I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacalineczka calineczka
asiakk
- Ma okropny charakter! - Lepszy okropny niż żaden.
— Musierowicz - Opium w rosole
Reposted fromwzruszenia wzruszenia viastepowywilk stepowywilk
asiakk
5100 5b17
znalezione.
Reposted fromHydrazyna Hydrazyna viacalineczka calineczka
asiakk
9684 3644
Reposted fromrisky risky viaphenylethylamine phenylethylamine
asiakk
Czekaj na właściwy moment, na tego mężczyznę, który sprawi, że twoje życie upije się miłością.
— Małgorzata Domagalik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
asiakk
19. Odsuń się świadomie od negatywnych ludzi. Nie są ci potrzebni. Przekonuję się o tym bardzo regularnie, choć za każdym jednym razem umysł próbuje mnie zrobić w konia i mi wmówić, że bez danego znajomego nie przeżyję. A potem przeżywam i każdy kolejny dzień jest o wiele zdrowszy.
— 35 pomysłów na więcej spokoju i energii w życiu, Andrzej Tucholski, http://jestkultura.pl/2013/35-pomyslow/
Reposted frommy-life my-life viamefir mefir
0719 4ae4
Reposted frommaking-love making-love viaredheadlady redheadlady
asiakk
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viadreamerlive dreamerlive
asiakk
Nie pozwól, aby mała kłótnia, zraniła wielką przyjaźń. Ludzie często różnią się opiniami i przekonaniami. W wielu sprawach i przy wielu okazjach. Przyjaźń jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu dlatego nie wolno pozwolić, by sprzeczka o jakąś błahostkę zaprzepaściła lata przywiązania i zrozumienia.
asiakk
Wieczorami leżąc w łóżku obmyślam co zrobię aby zmienić swoje życie, po czym zasypiam. Rano budzę się i moje wszystkie plany trafia szlag, w obliczu tej cholernej rzeczywistości.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadreamerlive dreamerlive

June 21 2013

asiakk
9050 872f

January 18 2013

asiakk
6725 0080
Reposted frommorela morela viaZuzolinska Zuzolinska
asiakk
Dlaczego zawsze kochamy tych, którzy nie potrzebują naszej miłości?
— Daniel Senderek, SMS. Słowa mają siłę
asiakk
6509 7e4b 500
Reposted frombvllshit bvllshit viafearoflove fearoflove
asiakk
asiakk
Tłumienie uczuć jest samobójstwem duszy.
— Daniel Senderek, SMS. Słowa mają siłę

December 21 2012

asiakk
8771 69eb
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss viafrestyle frestyle
asiakk
Je­den naj­ważniej­szy człowiek za­wodzi, przes­ta­jesz ufać wszystkim. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamikmikmik mikmikmik
asiakk
9327 0423
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viaraaww raaww
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl